1999 STEAK - 08.4343.1999 - 28 ĐƯỜNG SỐ 7, KDC TRUNG SƠN

Hãy để thịt ngon, mềm, ngọt -  tan chảy trong miệng, ăn steak đến 1999 STEAK